Od 18. listopadu 2020 je umožněna osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků základní školy. Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají).

  • Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.
  • Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.
  • Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy.
  • Doporučuje se během dne zařadit pobyt žáků na čerstvém vzduchu podle možností školy.
  • Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny.

Školní družina bude otevřena pro naše žáky v odpoledních hodinách. Ranní družina z důvodu heterogenní skupiny dětí nebude otevřena. Školní jídelna gymnázia bude pro žáky v provozu (více zde)

Přílohy

Soubor Popis Datum přidání
pdf Info_od_18.11.2020 Informace k provozu škol a školských zařízení od 18. 11. 2020
12. 11. 2020 12:39