Informace k novému školnímu roku 2022/2023

Zahajovací třídní schůzky (pro všechny zákonné zástupce společně v dané třídě) se uskuteční v pondělí 5. září 2022 od 16.30 v kmenových třídách. Na těchto třídních schůzkách svým podpisem potvrdíte, že jste byl/a seznámen/a se školním řádem a informační brožurou (naleznete na webu v rubrice Ke stažení).

Číst více