Školní družina je nedílnou částí Základní školy a Mateřské školy T. G. Masaryka Zastávka, příspěvkové organizace. Je součástí výchovně-vzdělávacího systému, zabezpečuje žákům náplň volného času v době před a po školním vyučování. Děti se zde věnují výtvarné, pracovní, hudební, literární, poznávací, pohybové i odpočinkové činnosti a hrám. Pravidelný pohyb venku slouží k aktivní relaxaci, rozvíjí tělesnou zdatnost a zručnost.

Naše družina má 4 oddělení, sídlí v moderní budově CCV vedle mateřské školy a může se pochlubit nově vybudovaným hřištěm. Využíváme také školní tělocvičnu, fotbalové hřiště, atletické hřiště, školní kuchyňku, počítačovou učebnu, hudebnu atp. K vycházkám a hrám slouží lesopark za družinou i blízké lesy.

Provozní doba školní družiny

Ranní družina v ŠD zelené (2.B)

Organizace odpolední ŠD:

  • 11:30-13:30 VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ ZE ŠD.
  • 13:30-15:00 Zájmová činnost jednotlivých oddělení (výtvarné a pracovní činnosti, soutěže, navštěvujeme školní kuchyňku, tělocvičnu, chodíme na procházky, na fotbalové hřiště TJČechie, v zimě bobovat, v létě se koupeme na DDM, hrajeme hry v lese atp.)
  • 15:00-17:20 (pátek 17:05) VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ ZE ŠD

Po 16 hod se sdružují zbylé děti do ŠD modré (1.A)

Úplata za školní družinu

Platba se provádí bezhotovostně bankovním převodem na účet školy 107-6302390267/0100. V tomto školním roce činí 150 Kč a je splatná vždy k 15. dni příslušného měsíce. Je nutné uvést specifický symbol 306, do zprávy pro příjemce vepsat jméno dítěte. Lze zaplatit částku 150 Kč měsíčně nebo 1500 Kč za celý školní rok.

Přihláška

V průběhu školního roku je možno se informovat a vyzvednout přihlášku u vychovatelek.

Pozornost prosím věnujte zejména rubrikámkontaktní údaje (telefon na oba rodiče popř. opatrovníky, babičku pro případ nouze) a jména osob oprávněných dítě z družiny vyzvedávat. Vychovatelky mohou dítě předat pouze osobám uvedeným v přihlášce, proto prosím důkladně zvažte, koho pro své děti budete posílat (prarodiče, sousedy, starší sourozence, kamarády starších sourozenců…). Jakékoli pozdější změny je třeba doložit písemně s datem a podpisem rodiče, nikoli telefonicky nebo emailem.

Odhláška

Odhlásit žáka ze školní družiny lze v průběhu celého roku, odhlášku vydá vychovatelka na požádání.

Kapacita

Kapacita Základní školy a Mateřské školy T. G. Masaryka v Zastávce činí 440 žáků a kapacita školní družiny, jež je její součástí, činí 120 žáků.

Kontakty

Telefon: 607 619 460
Email: druzina@zszastavka.cz
Třídy ŠD jsou označeny na zvoncích u vchodu (ŠD zelená, ŠD červená, ŠD žlutá, ŠD modrá).
Ranní družina je umístěna v ŠD zelená (2.B).
Po 16:00 hod se všechna oddělení sdružují v ŠD modrá (1.A).

Vychovatelky

ŠD zelená –   Mgr. Michaela Kučerová –  vedoucí ŠD

ŠD červená – Aneta Růžičková

ŠD žlutá   –    Olga Svobodová

ŠD modrá –  Mgr. Marcela Sedláčková

Asistentka

Iveta Sedláčková


Fotogalerie ŠD 2020/2021

Archiv fotografií ŠD 2019/2020

Přílohy

Soubor Popis Datum přidání
pdf uplata_SD_2016 Úplata ve školní družině
26. 4. 2020 20:49
pdf kriteria_SD_2021_2022 Kritéria pro přijímání dětí do ŠD pro školní rok 2021/2022
1. 9. 2021 08:00
pdf VP_SD_2021 Vzdělávací program ŠD
1. 9. 2021 10:40
pdf rocniplanprace_SD_2021_2022 Roční plán práce školní družiny 2021/2022
11. 11. 2021 11:36
pdf vnitrni_organizacni_rad_SD Vnitřní a organizační řád školní družiny
11. 11. 2021 11:36