Školní jídelna gymnázia sděluje, že od pondělí 4. ledna 2021 bude v provozu a bude zajišťovat stravování žáků prvních a druhých ročníků základní školy.

Každému přihlášenému strávníkovi bude automaticky nastaven odběr obědů. Nebude-li chtít zákonný zástupce pro své dítě oběd, musí jej odhlásit.