Výsledky voleb do školské rady

V souladu s volebním řádem vydaným Zastupitelstvem obce Zastávka dne 18. 5.ˆ 2005 vyhlašuji výsledky voleb zákonných zástupců do školské rady Základní školy a Mateřské školy T. G. Masaryka Zastávka, příspěvková organizace. Členy školské rady z řad zákonných zástupců byli zvoleni: MUDr. Lenka Janzová, Pavel Chmelíček, Martin Musil. Bližší informace v dokumentu ke stažení níže.

Číst více