pracoviště U Školy 440

Telefon: 546 429 235

E-mail: ms.uskoly@seznam.cz

Bohuslavová Jitka – vedoucí učitelka

pracoviště Havířská 145

Telefon: 546 429 056

E-mail: ms.havirska@seznam.cz

Svobodová Pavla – vedoucí učitelka

pracoviště

Babice u Rosic, Zahrady 205

Telefon: 546 431 742

E-mail: msbabice@tiscali.cz

Kolaříková Jana – vedoucí učitelka