ADRESA ŠKOLY

U Školy 181
Zastávka 664 84


Kontakty

Telefon škola: + 420 546 429 181
E-mail: zs@zastavka.cz
Datová schránka: zeqmifm
Kontakty na pedagogy: zde


Telefonní spojení CCV

Školní družina Zastávka (asistenti p.): 607 619 460
Kabinet 2. ročníku (přízemí CCV): 605 106 087
Kabinet 1. ročníku (1. patro CCV): 604 547 218

Adresa pracovišť MŠ

U Školy 440, Zastávka 664 84
Havířská 145, Zastávka 664 84
Zahrady 205, Babice u Rosic 664 84


Kontakty na pracoviště MŠ

Telefon MŠ U Školy: 546 429 235
E-mail: ms.uskoly@zszastavka.cz

Telefon MŠ Havířská: 546 429 056
E-mail: ms.havirska@zszastavka.cz

Telefon MŠ Babice: 546 431 742
E-mail: ms.babice@zszastavka.cz

Telefon kuchyně MŠ: 723 074 848
E-mail: jidelna@zszastavka.cz

Spolek rodičů a přátel školy

Předseda spolku: Mgr. Radka Bochníčková
Bankovní spojení: ČS, a.s. – pobočka Rosice
Číslo účtu: 1358932309/0800


Školní jídelna GTGM Zastávka

telefon: 546 429 241
web GTGM: jídelna
web jídelny: iCanteen