Digitalizujeme školu

digitalizujeme

Doučování žáků škol – NPO

plakatA4NPO-1


Podpora gramotností

Klíčová aktivita  „Podpora gramotností”, část „Matematická gramotnost” je realizována v rámci projektu Implementace KAP JMK II, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017177 v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, s finanční podporou z Evropské unie a Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy.

Aktivity jsou realizovány Jihomoravským krajem ve spolupráci s JCMM, z. s. p. o. jako partnerem a budou probíhat od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2023.

Hlavním úkolem je prostřednictvím profesního rozvoje pedagogů matematiky zvyšovat matematickou gramotnost žáků, jejich motivaci, a především rozvíjet matematické znalosti a dovednosti tak, aby je efektivně využili v praxi. Toto vzdělávání pedagogů bude realizováno formou vzdělávacích aktivit M-konzultačního a poradenského centra, matematických dílen, jednodenních přípravných matematických soustředění pro nadané žáky, exkurzí a kroužků matematiky pro žáky. Nově vytvořené materiály budou k dispozici na platformě M-výukové materiály.

https://www.jcmm.cz/projekt/matematicka-gramotnost


Projekt „Rekonstrukce budovy vybudování školních dílen ZŠ Zastávka“

logo

Předmětem předkládaného projektu je modernizace odborné učebny ZŠ Zastávka (Dílny). Projekt je navázán na klíčové kompetence technické a řemeslné obory. V rámci projektu dojde ke stavebním úpravám dotčeného objektu, pořízení vybavení učebny a didaktických pomůcek. Dále bude zajištěna bezbariérovost prostřednictvím koupě schodolezu a úpravy WC. Díky projektu dojde k podstatnému zkvalitnění výuky.

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury základního vzdělávání žáků ZŠ Zastávka, a to prostřednictvím realizace modernizace odborné učebny pro výuku praktických činností v návaznosti na rozvoj klíčové kompetence technické a řemeslné obory. Dalším cílem je zajištění bezbariérovosti prostřednictvím pořízením schodolezu a úpravy WC.

Projekt „Rekonstrukce budovy vybudování školních dílen ZŠ Zastávka“ je spolufinancován Evropskou unií.


Polygram

„PolyGram – Podpora polytechnického vzdělávání, matematické a čtenářské gramotnosti v Jihomoravském kraji“, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008358, v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Na projekt je poskytována finanční podpora EU, MŠMT a Jihomoravského kraje.
Projekt se věnuje oblasti intervencí matematické a čtenářské gramotnosti a polytechniky.
Hlavním cílem je podpora pedagogických pracovníků škol, vytváření sítí spolupracujících základních a středních škol, vytvoření krajského metodického kabinetu matematiky, podpora programu „Technické MŠ“.
Délka trvání: od 1. prosince 2017 do 30. srpna 2020.
Klíčová aktivita KA02 Podpora matematické a čtenářské gramotnosti zahrnuje tyto dílčí aktivity:

  1. M-kabinety
  2. Podpora matematické čtenářské gramotnosti
  3. M-portál
  4. M-dílny pro učitele matematiky
  5. M-kroužky
  6. M-exkurze
  7. M-tábory
  8. M-soustředění
  9. M-konference

Tyto M-aktivity realizuje JCMM, z. s. p. o.

Bližší informace naleznete na stránkách JCMM.

Vytiskni stránku