Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování
Šablony pro MŠ a ZŠ I

Škola obdržela dotaci pro projekt s názvem „Podpora vzdělávání na základní škole“.


Dostavba plotu kolem areálu MŠ

Dostavbu plotu kolem areálu MŠ v roce 2016 podpořil Jihomoravský kraj.

Rekonstrukce oken

Rekonstrukci oken v budově základní školy v letech 2014 a 2015 podpořil Jihomoravský kraj.

Rekonstrukci oken v roce 2013 v budovách mateřských škol U Školy a Havířská podpořil Jihomoravský kraj.


Operačního program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Základní škola je příjemcem dotace pro oblast podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.


Škola je zapojena do výzvy EU peníze školám

Projekt OP VK 4.1 – EU peníze do škol -číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.2756

Všechny vytvořené výukové materiály jsou dostupné zde.


Centrum celoživotního vzdělávání

Obec Zastávka vybudovala v objektu základní školy Centrum celoživotního vzdělávání.