INFORMACE

Soubory dokumentů informačního charakteru: brožury, infolisty, seznam pomůcek, informace ředitele školy, organizační opatření MŠMT a další...

formuláře

Formuláře žádostí, které mohou rodiče využít pro komunikaci se školou: žádost o přestup, přijetí do ZŠ, přijetí do MŠ a další...

Dokumentace školy

Souhrn všech základních zveřejněných dokumentů školy: ŠVP, školní řády, rozhodnutí, kritéria, metodické dokumenty, rozpočet...

Mimořádná opatření

Mimořádná opatření v souvislosti s pandemií COVID-19...

Distanční vzdělávání

Návody, rozvrhy, pravidla, desatero...