Pedagogičtí zaměstnanci školy:

Pro e-mailový kontakt zvolte adresu: jmeno.prijmeni@zszastavka.cz
Oficiální komunikace probíhá v IS Bakaláří, modul Komens, zasílání zpráv.

BLAŽKOVÁ Alena – učitelka chemie a anglického jazyka
BOCHNÍČKOVÁ Radka – zástupce ředitele; matematika, přírodopis; metodik prevence
ČECHOVSKÁ DRDLOVÁ Kristýna – učitelka anglického jazyka
DENNEROVÁ Tereza – učitelka matematiky a přírodopisu
DVOŘÁKOVÁ Zdeňka – druhý pedagog a asistentka pedagoga
FABIÁNKOVÁ Romana – učitelka na 1. stupni
FORALOVÁ Lenka – učitelka na 1. stupni
HÁJKOVÁ Lenka – učitelka českého jazyka
HERCOVÁ Lenka – učitelka na 1. stupni
HRABINOVÁ Radka – učitelka na 1. stupni
HVĚZDOVÁ Šárka – učitelka na 1. stupni
JAŠOVÁ Pavla – asistentka pedagoga
KADRNOŽKOVÁ Sabina – asistentka pedagoga
KRYŠOVÁ Marie – asistentka pedagoga
KŘÍŽ Michal – učitel tělesné výchovy
KUČEROVÁ Michaela – vedoucí vychovatelka ve ŠD
LEBEDOVÁ Denisa – učitelka anglického jazyka a matematiky
LEBEDOVÁ Iveta – učitelka na 1. stupni
LAUDÁTOVÁ Alžběta – učitelka anglického jazyka; výchovný poradce
MATTESOVÁ Darina – asistentka pedagoga
MACHOVÁ Ivana – učitelka na 1. stupni
PALÁNOVÁ Hana – učitelka na 1. stupni
PAVLÍKOVSKÁ Veronika – učitelka zeměpisu a přírodopisu
PEČENKA Petr – statutární zástupce ředitele; informatika; koordinátor ICT
PEČENKOVÁ Václava – učitelka dějepisu a českého jazyka
PELIKÁNOVÁ Petra – učitelka na 1. stupni
POKORNÁ Věra – asistentka pedagoga
PROCHÁZKOVÁ Dana – učitelka tělesné výchovy a českého jazyka
RŮŽIČKOVÁ Aneta – vychovatelka ve ŠD, asistentka pedagoga
SEDLÁČKOVÁ Iveta – asistentka pedagoga
SEDLÁČKOVÁ Marcela – vychovatelka ve ŠD
SCHREIBER Václav – učitel informatiky a matematiky
SMRŽOVÁ Lenka – učitelka hudební výchovy a zeměpisu
SOMOGYI Pavel – učitel občanské výchovy a dějepisu
STRNAD Zdeněk – ředitel; chemie a občanská výchova
SVOBODOVÁ Olga – vychovatelka ve ŠD, asistentka pedagoga
ŠEVČÍK Pavel – učitel německého jazyka a tělesné výchovy
VALEŠOVÁ Lenka – učitelka fyziky a přírodopisu
VAŇKOVÁ Ivana – učitelka na 1. stupni

Správní zaměstnanci školy:

ČECHOVÁ Hana – ekonomka
ČIČMANCOVÁ Mirka 
– uklízečka
DANIELOVÁ Pavlína 
– uklízečka
GÄHROVÁ Renata 
– pokladní a mzdová účetní
KLÍMOVÁ Simona – uklízečka
LOSSGOTT Vlastimil
 – školník
MUSILOVÁ Simona – administrativní pracovnice
PAVLÍKOVSKÁ Pavlína – uklízečka
ŽABKA Petr – školník

Vytiskni stránku