Druhy a typy škol a školských zařízení

Naše škola je úplnou základní školou s plně organizovaným I. i II. stupněm ZŠ a mateřskou školou. Identifikátor zařízení je 600 111 172.

Základní škola

Datum zahájení činnosti je 1. 9. 1932.
Kapacita základní školy je 440 žáků.
Identifikační číslo zařízení IZO: 102 191 387.

Mateřská škola

Datum zahájení činnosti je 1. 12. 2002.
Kapacita mateřské školy je 145 dětí.
Identifikační číslo zařízení IZO: 107 604 213.

Školní družina

Datum zahájení činnosti je 27. 3. 1996.
Kapacita školní družiny je 120 žáků.
Identifikační číslo zařízení IZO: 118 300 288.

Základní škola

Od 1. 1. 1996 je základní škola právním subjektem
s postavením příspěvkové organizace.

Mateřská škola

Součástí školy jsou od 27. 11. 2002
tři pracoviště mateřských škol.

Školní družina

Součástí základní školy jsou také
čtyři oddělení školní družiny.