Z důvodu zlepšení personální situace v mateřské škole rozšiřujeme provoz mateřské školy U Školy a mateřské školy Babice v týdnu od 16. 11. 2020 do 27. 11. 2020 následujícím způsobem:

  • dvě třídy (dopolední provoz),
  • jedna třída (odpolední provoz).

Vzhledem k tomu, že nám situace zatím stále nedovoluje přejít na plný provoz, prosíme rodiče, kteří mohou zabezpečit péči o své děti jiným způsobem, aby si děti vyzvedli po obědě.

Provoz MŠ Havířská je již bez omezení.

O přechodu na plný provoz všech detašovaných pracovišť vás budeme informovat okamžitě, jak to provozní situace dovolí.