Na webové stránce https://zszastavka.bakalari.cz se lze přihlásit do informačního systému školy. Je nutný uživatelský účet a heslo.

Zákonní zástupci obdželi uživatelské jméno a heslo při nástupu dítěte do školy. Pokud jste zapomněli heslo, vyžádejte si je na e-mailu zs@zastavka.cz. Uveďte v textu mailu uživatelské jméno!

Pokud nemáte k dispozici už ani uživatelské jméno ani heslo, musíte zažádat na zs@zastavka.cz o vygenerování nových přístupových údajů: v textu mailu uveďte žáka, třídu, mobilní kontakt. Následně obdržíte zaheslovaný dokument s novými přístupy
a na mobilní číslo přes SMS heslo k dokumentu.