PPP Brno, Sládkova nabízí individuálním klientům odbornou psychologickou péči v oblasti rizikového chování dětí a mládeže – např. užívání návykových látek, obtíže ve vztazích s vrstevníky, šikana, netolismus, agresivita, záškoláctví a s tím související výchovné, vztahové a rodinné potíže.

Podrobnější informace získáte na webu PPP.