Vážení zákonní zástupci,
od 1. března 2021 mají žáci navštěvující školu či ŠD na základě MO Ministerstva zdravotnictví (Č. j.: MZDR 15757/2020-44/MIN/KAN) povinnost používat ochranný prostředek dýchacích cest. Mezi takové patří: respirátor FFP2/KN95 nebo obdobný prostředek, zdravotnická obličejová masku (dříve nazývaná také jako chirurgická ústenka) nebo obdobný prostředek normy ČSN EN 14683+AC.

Bohužel se text MO MZd rozchází s veřejně prezentovanými informacemi v médiích o výjimce pro děti do 15 let.

Přílohy

Soubor Popis Datum přidání
pdf Informace pro školy a školská zařízení - roušky Informace MŠMT k rouškám a respirátorům
25. 2. 2021 12:05
pdf MO nošení-ochranných-prostředků-dýchacích-cest Mimořádné opatření MZd
25. 2. 2021 12:05