Vzhledem k tomu, že pro předškolní děti je vzdělávání distančním způsobem povinné, uvádíme stručný souhrn „způsobu“ vzdělávání v našich mateřských školách (viz níže). Bližší informace poskytnou rodičům vedoucí učitelky jednotlivých detašovaných pracovišť.

  • Povinnost vzdělávání a omlouvání – je nutné evidovat účast dětí na vzdělávání a také je řádně omlouvat
  • Forma vzdělávání – vzdělávání nebude probíhat on-line synchronní výukou, u dětí předškolního věku se jedná především o plnění praktických úkolů nevyžadujících ve větší míře digitální technologie
  • Zadávání praktických úkolů – úkoly budou představovat nabídku aktivit, rodičům budou zasílány e-mailem, nebo je možné jejich vyzvednutí na detašovaném pracovišti
  • Kontrola účasti dětí na vzdělávání a jejich zapojení do vzdělávácích aktivit – škola posuzuje přiměřeným způsobem zapojení s doložením realizovaných úkolů 1x týdně
  • Komunikace s rodiči – základní platformou je e-mailové komunikace

Přílohy

Soubor Popis Datum přidání
pdf priloha_878668693_0_Metodika MŠ Doporučení pro vzdělávání distačním způsobem v MŠ
2. 3. 2021 14:41