Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Zastávka sděluje rodičům a žákům, že školní rok 2020/2021 začíná v úterý 1. září 2020 v 8.00 hodin před budovou školy. V případě nepříznivého počasí bude program ve kmenových třídách školy. Výuka potrvá v tento den 1 až 2 hodiny.

Rodiče nových prvňáčků obdrží informace po slavnostním zahájení ve třídách od třídních učitelek.

Provoz školní družiny začíná pro přihlášené děti ve středu 2. září 2020. Přihlášku si bude možné vyzvednout od vedoucí vychovatelky M. Kučerové v úterý 1. září 2020. Kapacita družiny je omezená, děti ze čtvrtých a pátých tříd mají minimální šanci na přijetí do ŠD.

Stravování zajišťuje školní jídelna gymnázia. Informace obdržíte na telefonním čísle 546 429 241.

Na začátku školního roku obdrží zákonní zástupci všech žáků nové přihlašovací údaje do IS Bakaláři. Společně s nimi bude distribuována také Informační brožura školy 2020/2021. Úvodní třídní schůzky se v měsíci září neuskuteční, sledujte informace na nástěnce v IS Bakaláři – Komens.

Pomůcky pro žáky prvního i dalších ročníků naleznete v příloze níže a jsou rozděleny dle příslušného ročníku a způsobu docházky do naší školy.

Přílohy

SouborPopisDatum přidání
pdf pomucky_20_21 Potřeby a pomůcky pro žáky na školní rok 2020/2021
28. 5. 2020 12:44
pdf info_2020_2021 Informační brožura školy 2020/2021
24. 8. 2020 11:05