V úterý 30. 6. 2020 proběhne před budovou školy zakončení školního roku předáním vysvědčení všem žákům. Po předání vysvědčení žáci odcházejí, nejsou již zajišťovány odpolední aktivity. Podrobnosti se dočtete v příspěvku…

Před budovou školy v 8:00 hodin proběhne předání vysvědčení žákům 1. až 8. ročníku (1. a 2. ročník před budovou CCV).

Před budovou školy v 9:00 hodin proběhne rozloučení se žáky 9. ročníků a předání vysvědčení.

Vysvědčení, která si žáci nepřevzali 30. 6. 2020 před budovou školy, budou k vyzvednutí v kanceláři školy od 1. 7. do 17. 7. 2020 každý pracovní den od 8:00 do 12:00 hodin.

Nevyzvednutá vysvědčení žáci obdrží na počátku dalšího školního roku.