Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování dětí a žáků ve školách se mění takto:

  • Ve vybraných školách a školských zařízeních, ve kterých se testují děti a žáci podle speciálního mimořádného opatření ke screeningovému testování ve školách (tedy v ZŠ, SŠ a konzervatořích a vybraných školských zařízeních), se na zaměstnance uplatní speciální pravidla tohoto speciálního mimořádného opatření, přičemž nynější testování 2krát týdně se od pondělí 17. 1. 2022 podle původního plánu mění na 1krát týdně. To samé platí i pro testování samotných dětí a žáků.

  • v období od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 probíhá testování dětí a žáků 2x v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek; není-li pondělí nebo čtvrtek vyučovacím dnem, provede se preventivní testování první vyučovací den následující po tomto dni,
  • dále pak od 17. ledna 2022 probíhá testování dětí a žáků každé pondělí; není-li prvním vyučovacím dnem v týdnu pondělí, provede se preventivní testování první vyučovací den v týdnu,
  • nově se testují i děti a žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci
    • v případě, že se dítě nebo žák testu nepodrobí, platí stejná režimová pravidla jako doposud (nošení ochranného prostředku i při výuce apod.)

Více informací MŠMT ke Covid-19 naleznete na webových stránkách edu.cz.


LETÁK PRO RODIČE

Přílohy

Soubor Popis Datum přidání
pdf MP-izolace-a-karantena Pokyny k izolaci a karanténě
20. 1. 2022 12:44
pdf Otázky_odpovědi_školy_KHS Otázky a odpovědi KHS ke karanténě od 17. ledna 2022
20. 1. 2022 12:44
pdf INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE ZMĚNY Informace týkající se změny doby trvání karantény a izolace a pravidel pro testování od 17. ledna 2022
11. 1. 2022 07:57
pdf Mimoradne-opatreni-screeningove-testovani-ve-skolach-s-ucinnosti-od-3-1-2022 Mimořádné opatření k testování žáků ve školách od 3. ledna 2022
2. 1. 2022 10:06
pdf MP PŘEDÁVÁNÍ DAT A SOUČINNOST ŠKOL S KHS Metodický pokyn školám v souvislosti s předáváním dat a součinností s KHS
2. 1. 2022 09:54
pdf INFORMACE PRO ŠKOLY ZMĚNY V MO OD 3. 1. 2022 Informace pro školy ke změnám mimořádného opatření od 3. ledna 2022
2. 1. 2022 09:54