S ohledem na přetrvávající negativní vývoj epidemické situace, trvá i nadále potřeba preventivního plošného testování (dále jen „preventivní testování“ nebo “screeningové testování”), a to na celém území České republiky. Vybrané infromace z mimořádných opatření čtěte níže:

  • Ve vybraných školách a školských zařízeních se testuje podle původního plánu 1krát týdně. To platí pro pro testování žáků i zaměstnaců.
  • S účinností od 31. 1. 2022 bude platit výjimka z povinného testování ve školách a z povinného testování zaměstnanců obecně pro osoby, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u nich doba nařízené izolace a od pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, na jehož základě byla nařízena izolace, neuplynulo více než 30 dnů.
    • Žádáme vás, pokud se výjimka týká vašich dětí, abyste zajistili certifikát o prodělané nemoci a děti se jím mohly prokázat ve škole (vytisknut na papíře, uložen ve Čtečce atd.)
  • Dále informujeme, že od 31. 1. 2022 osobám, které nevykazují klinické příznaky onemocnění covid-19, prodělaly onemocnění covid-19 potvrzené laboratorně metodou RT-PCR, uplynula u nich izolace nařízená v souvislosti s proděláním onemocnění covid-19 a od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 30 dní, přičemž tato lhůta počíná běžet dnem následujícím po dni provedení tohoto testu, nebude v tuto ochrannou lhůtu nařízena karanténa v případě, že budou v rizikovém kontaktu s nakaženým. Uvedené se bude vztahovat jak na zaměstnance škol a školských zařízení, tak děti, žáky a studenty.
  • Obecně se také zkracuje platnost očkovacích certifikátů.

Více informací MŠMT ke Covid-19 naleznete na webových stránkách edu.cz.


LETÁK PRO RODIČE

Přílohy

Soubor Popis Datum přidání
pdf INFORMACE PRO ŠKOLY OD 31. 1. 2022 A 15.2. 2022 Informace pro školy a školská zařízení s účinností od 31. 1. 2022 a 15. 2. 2022
28. 1. 2022 14:00
pdf MO-MZ-o-preventivnim-testovani-ve-skolach-s-ucinnosti-od-31-1-2022 Mimořádné opatřeí k preventivnímu testování ve školách (26. 1. 2022)
28. 1. 2022 14:03
pdf SCREENINGOVÉ TESTOVÁNÍ únor Screeningové testování žáků a zaměstnanců v únoru
28. 1. 2022 14:00
pdf MP-izolace-a-karantena Pokyny k izolaci a karanténě
20. 1. 2022 12:44