Vláda ČR schválila mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, ze kterého vyplývá, že na území vybraných okresů proběhne ve dnech 1. a 8. listopadu 2021 testování na onemocnění covid-19, a to dětí v přípravných třídách základních škol a přípravných stupních základních škol speciálních, žáků základních škol a žáků v denní formě vzdělávání ve středních školách a konzervatořích.

Ve dnech 1. 11. 2021 a 8. 11. 2021 proběhne na základě rozhodnutí MZ ČR v naší škole screeningové testování žáků antigenními testy na COVID-19. Děti, které se odmítnou testovat, budou muset mít po celou dobu výuky roušky a nebudou se moci účastnit některých aktivit v rámci hodin tělesné a hudební výchovy.

Testování nemusí podstoupit děti, které byly:

  • očkovány proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném očkování vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID1, za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu; nebo
  • prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u něj doba nařízené izolace a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní; nebo
  • absolvovaly nejdéle před 72 hodinami dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo absolvoval nejdéle před 24 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem.

Přílohy

Soubor Popis Datum přidání
pdf Informace pro školy - testování Informace pro školy k testování v termínech 1. a 8. listopadu 2021
26. 10. 2021 12:08
pdf pokyn-testovani-listopad-2021 Pokyny k testování žáků
1. 11. 2021 08:37