Provoz školy a školského zařízení nyní omezuje několik skutečností. Možný výskyt pozitivně testovaných, opatření a pokyny KHS, metodický pokyn hlavní hygieničky, metodický pokyn MŠMT a další. Podrobnější informace v textu dále.

Jedním z nejdůležitějších preventivních opatření je neposílat do školy děti vykazující akutní příznaky respiračního onemocnění.

Během screeningového testování, či zjištění pozitivně testovaných dětí z „mimoškolního testování“ postupujeme vždy dle pokynů KHS. Pro zákonné zástupce to mnohdy znamená, že musí zajistit vyzvednutí dítěte v průběhu výuky. Výskyt covid onemocnění však neznamená vždy karanténu pro celou třídu. O postupu v konkrétním případu rozhoduje KHS (nikoliv škola) a zákonní zástupci budou školou následně informování.