Výsledky voleb do školské rady

V souladu s volebním řádem vydaným Zastupitelstvem obce Zastávka dne 18. 5.ˆ 2005 vyhlašuji výsledky voleb zákonných zástupců do školské rady Základní školy a Mateřské školy T. G. Masaryka Zastávka, příspěvková organizace. Členy školské rady z řad zákonných zástupců byli zvoleni: MUDr. Lenka Janzová, Pavel Chmelíček, Martin Musil. Bližší informace v dokumentu ke stažení níže.

Číst více

Informace k provozu školy od 8. června

Bylo vydáno mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k používání ochranných prostředků dýchacích cest s účinností od 8. 6. 2021, kde se oproti současnosti mění následující: žáci a studenti nemusí během výuky mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor ani roušku), a to při vzdělávání po dobu, kdy sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni. Při ostatních…

Číst více

Provoz II. stupeň ZŠ od 17. 5. 2021

Rotační režim II. stupně základní školy – sloupce 17. – 21. května: Jídelna gymnázia automaticky přihlásí žáky nastupující v daném týdnu ke stravování.Pokud nemá žák zájem o odběr obědu, musí se sám odhlásit v jídelně gymnázia. Testování žáků druhého stupně probíhá 2x týdně v pondělí a ve čtvrtek, resp. v době nástupu žáka do školy. Kdo…

Číst více