Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Zastávka sděluje rodičům a žákům, že školní rok 2021/2022 začíná ve středu 1. září 2021 v 8.00 hodin v kmenových třídách. Výuka potrvá v tento den 1 až 2 hodiny.

První třídy jsou umístěny v budově CCV (školní družna). Rodiče nových prvňáčků obdrží informace po slavnostním zahájení ve třídách od třídních učitelek.

Žáci, kteří přestoupili na naši školu z jiných škol, obdrží informace o umístění do konkrétní třídy od zástupkyně ředitele R. Bochníčkové před kanceláří školy v přízemí.

Provoz školní družiny začíná pro přihlášené děti ve čtvrtek 2. září 2021. Přihlášku si bude možné vyzvednout od vedoucí vychovatelky M. Kučerové ve středu 1. září 2021.

Stravování zajišťuje školní jídelna gymnázia. Informace obdržíte na telefonním čísle 546 429 241.

Na začátku školního roku obdrží zákonní zástupci nových žáků přihlašovací údaje do IS Bakaláři. Pro ostatní zůstávají přihlašovací údaje v platnosti. Během prvního týdně bude distribuována také Informační brožura školy 2021/2022. Úvodní třídní schůzky se v měsíci září neuskuteční, sledujte informace na nástěnce v IS Bakaláři – Komens.

Další informace k zahájení školního roku (testování, podmínky používání ochranných prostředků, organizace školního roku a další) naleznete v tomto příspěvku.