Informace k zahájení školního roku (testování, podmínky používání ochranných prostředků, organizace školního roku, dokumenty a další) naleznete v tomto příspěvku níže.

TESTOVÁNÍ

Ve škole proběhne antigenní preventivní screeningové testování žáků s frekvencí 3x po sobě, první test se provede 1. září 2021 (mimo první třídy, kde se první test provede druhý den školního vyučování). Dále se testuje v termínech 6. září a 9. září 2021.

Testování nepodstupují děti a žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě (viz strana 12 přiloženého manuálu).

Pokud se dítě nebo žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (viz strana 13 přiloženého manuálu).

Dětem a žákům, kteří mají pozitivní výsledek testování, je nadále zakázána osobní přítomnost na vzdělávání (následné kroky v případě pozitivního výsledku viz strana 18-19 přiloženého manuálu).

Nejčastější otázky a odpovědi (FAQ Covid-19) na webu MŠMT.

OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

Děti a žáci nosí ochranný prostředek ve společných prostorech školy nebo školského zařízení, v případě, kdy jsou usazeni, ochranný prostředek mít nemusí.

Netestovaný žák se bude moci účastnit prezenční výuky a dalších aktivit v základní a střední škole, školní družině nebo školním klubu pouze za dodržení přísnějších režimových opatření, konkrétně viz strana 13 přiloženého manuálu.

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU

V dokumentu Organizační opatření pro školní rok 2021/2022 naleznete informace k průběhu školního roku. Zkrácená verze bude k dispozici také v Informační brožuře školy 2021/2022.

POMŮCKY

Ke stažení níže naleznete seznam potřeb a pomůcek pro školní rok 2021/2022.

Přílohy

Soubor Popis Datum přidání
pdf vyjadreni_MSMT Vyjádření MŠMT k opatřením ve školách
27. 8. 2021 09:03
pdf MŠMT_Manuál k provozu škol a testovaní Manuál k provozu školy a testování – 2021/2022
23. 8. 2021 10:07
pdf Mimoradne-opatreni-20-8-2021 Mimořádné patření MZd 20. 8. 2021
25. 8. 2021 16:21
pdf pomucky_2021_22 Potřeby a pomůcky pro žáky na školní rok 2021/2022
25. 6. 2021 14:10
pdf org_2021_2022-web Organizační opatření pro školní rok 2021/2022
25. 6. 2021 14:13
pdf Screeningové-testování-v-září-2021 Testování v září
21. 7. 2021 10:49
pdf Genrui-letak Léták k antigenním testům GENRUI
26. 8. 2021 14:33