V souladu s volebním řádem vydaným Zastupitelstvem obce Zastávka dne 18. 5.ˆ 2005 vyhlašuji výsledky voleb zákonných zástupců do školské rady Základní školy a Mateřské školy T. G. Masaryka Zastávka, příspěvková organizace.

Členy školské rady z řad zákonných zástupců byli zvoleni:
MUDr. Lenka Janzová, Pavel Chmelíček, Martin Musil.

Bližší informace v dokumentu ke stažení níže.

Přílohy

Soubor Popis Datum přidání
pdf vysledky_volby Vyhlášení výsledků voleb do školské rady
17. 6. 2021 13:27