Od 14. prosince 2020 pokračuje možnost přítomnosti žáků 1. stupně a žáků 9. ročníků ve škole. Jejich výuka bude probíhat pravidelně každý týden dle rozvrhu platného od 1. 9. 2020. Formou rotační docházky je také umožněna přítomnost žáků 6. až 8. ročníků dle pravidelně aktualizovaného rozvrhu docházky jednotlivých tříd (viz níže). Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují ani jinak neprolínají).

Dny 21. a 22. prosinec 2020 budou pro ZŠ, SŠ, konzervatoře, VOŠ a ZUŠ vyhlášeny jako dny boje proti covidu. O tyto dva dny se tedy prodlouží volno, které souvisí s vánočními svátky.

Z důvodu nutnosti zachování homogenity žáků jednoho ročníku bude školní družina otevřena pouze pro žáky 1. až 3. ročníku. Ranní družina z důvodu heterogenní skupiny nebude otevřena.