Od 30. listopadu 2020 je umožněna přítomnost žáků 1. stupně a žáků 9. ročníků ve škole. Jejich výuka bude probíhat pravidelně každý týden dle rozvrhu platného od 1. 9. 2020. Formou rotační docházky je také umožněna přítomnost žáků 6. až 8. ročníků dle pravidelně aktualizovaného rozvrhu docházky jednotlivých tříd (viz níže). Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují ani jinak neprolínají).

Z důvodu nutnosti zachování homogenity žáků jednoho ročníku bude školní družina otevřena pouze pro žáky 1. až 3. ročníku. Ranní družina z důvodu heterogenní skupiny nebude otevřena.

  • Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Žáci by měli mít ve škole k dispozici dvě roušky.
  • Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.
  • Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy.
  • Doporučuje se během dne zařadit pobyt žáků na čerstvém vzduchu podle možností školy.
  • Při rotační docházce žáků 6. až 8. ročníků se bude dle aktualizovaných rozvrhů docházky střídat po týdnu prezenční a distanční výuka (viz výše). V rámci distanční výuky (doma) zůstává pro žáky povinnost účastnit se videokonferencí dle rozvrhů pro distanční výuku.
  • Z důvodu nutnosti zachování homogenity žáků jednoho ročníku bude školní družina otevřena pouze pro žáky 1. až 3. ročníku. Ranní družina z důvodu heterogenní skupiny nebude otevřena.
  • Školní jídelna gymnázia bude pro žáky v provozu. Každému přihlášenému strávníkovi bude automaticky nastaven odběr obědů. Nebude-li chtít zákonný zástupce pro své dítě oběd, musí jej odhlásit.
  • Při provozu školní jídelny musí být přijata organizačních opatření při čekání na výdej stravy a její konzumaci tak, aby nedocházelo k prolínání žáků z různých tříd. Je proto třeba počítat s prodloužením doby stravování žáků!

Přílohy

SouborPopisDatum přidání
pdf informace_skoly_30.11.2020 Opatření MŠMT o odlišnosti v organizaci školního roku
26. 11. 2020 12:53