Ve středu 30. 9. 2020 bude zahájena přístavba budovy základní školy. Budova školy se postupně rozroste o další patro s pěti novými třídami.

První etapa – hrubá stavba – by měla být ukončena v únoru 2021. Akce bude realizována za provozu školy tak, aby co nejméně zasahovala do výchovně vzdělávacího procesu. Na žáky i zaměstnance budou kladeny zvýšené nároky na dodržování bezpečnosti.

Bezpečnostní opatření budou zahrnovat zejména zákaz pohybu osob ve vymezeném staveništi, v bezprostřední blízkosti budovy školy a ve školním dvoře. Vstup do areálu školy bude možný pouze přes branku gymnázia.

Dále je třeba počítat se zvýšeným pohybem stavební techniky na komunikacích v blízkosti školy, což může komplikovat dopravu dětí do školy osobními automobily. Zvažte proto, prosím, možnost vysazovat děti ve větší vzdálenosti od budovy školy.