Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření: ke stažení zde

Na základě mimořádného opatření MZ ČR se od 11. 3. 2020 zakazuje osobní přítomnost žáku v základních školách. Základní škola bude pro žáky uzavřena. Doba trvání opatření – do odvolání! Sledujte webové stránky školy, kde vás budeme informovat.