Aktivity zaměřené na přijímací řízení pro žáky 9. ročníků od 11. května 2020 a způsob přihlášení žáků porobněji v příspěvku.

Vážení zákonní zástupci žáků naší školy, chtěli bychom vás vyplněním tohoto formuláře požádat o závazné sdělení, zda bude mít vaše dítě zájem od 11. května 2020 docházet do školy na aktivity zaměřené k přijímacím zkouškám na střední školy.

V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 11. 5. umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníků pro účely přípravy na přijímací zkoušky.

  • Maximální počet žáků ve skupině je 15.
  • Složení skupin je neměnné po celou dobu.
  • O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy.
  • Žáka nelze zařadit do školní skupiny později než k 11. 5. 2020.

OBSAHEM JE UČIVO Z PŘEDMĚTŮ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY, CÍLEM JE PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKU. ČASOVÝ ROZSAH A ORGANIZACI STANOVÍ ŘEDITEL ŠKOLY.

Dle organizačních, technických a personálních možnosti školy nyní předpokládáme aktivity ve dvou dnech v týdnu ve dvouhodinových blocích, a to od úterý 12. května 2020. Přesné rozdělení a časový harmonogram zveřejníme na webu školy a v systému Komens nejpozději v pondělí 11. května 2020 do 12.00 hodin.

Pro žáky nebude zajištěno stravování!

Při nástupu dítěte do školy je povinností předat podepsané „ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ“.

Přílohy

SouborPopisDatum přidání
pdf příloha_čestné_prohlášení Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění
4. 5. 2020 15:31