Žáci a zaměstnanci základní školy zvou všechny občany Zastávky k tradičnímu zpívání u vánočního stromu.

Zpívání zajišťované ve spolupráci s obcí Zastávka proběhne 22. prosince 2022 od 18.00 hodin. Zpívání doprovodí na závěr ohňostroj a snad i tradiční občerstvení teplými hasičskými nápoji.