Děkujeme všem návštěvníkům Dne otevřených dveří za účast. Vážíme si podpory naší školy. Jsme rádi, že jste si našli čas a vrátili se společně s námi zpátky do školních lavic.

Rádi bychom také poděkovali zřizovateli, obci Zastávka, za vstřícný přístup a trvalou přízeň. Požadavky na moderní vzdělávací prostředky výrazně převyšují možnosti rozpočtu školy ze státních prostředků a mohou být naplňovány jen díky výrazné finanční podpoře obce. Stejně, jako tomu bylo při otevření školy před 90. lety…