Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Zastávka, příspěvková organizace sděluje zákonným zástupcům a žákům, že školní rok 2022/2023 začíná ve čtvrtek 1. září 2022 . Slavnostní záhajíení proběhne v osm hodin před budovou školy.

V případě nepříznivého počasí bude program ve kmenových třídách školy. Výuka potrvá v tento den 1 až 2 hodiny. Rodiče nových prvňáčků obdrží informace po slavnostním zahájení ve třídách od třídních učitelek.

Provoz školní družiny začíná pro přihlášené děti v pátek 2. září 2022.
Přihlášku si bude možné vyzvednout od vedoucí vychovatelky Mgr. M. Kučerové 1. září 2022.

Stravování zajišťuje školní jídelna gymnázia. Informace dostanete na telefonním čísle 546 429 241.

Informace k pomůckám a potřebám žáků pro jednotlivé ročníky naleznete v souboru v rubrice Ke stažení/Informace.

Mezi základní potřeby zákonných zástupců patří znalost uživatelského jména a hesla do informačního systému Bakaláři. Od školního roku 2022/2023 nebude papírová forma žákovských knížek a informace o studiu zjistí zákonní zástupci v IS Bakaláři. Pro rok 2022/2023 budou generována nová hesla do IS Bakaláři a zákonní zástupci je obdrží na první třídní schůzce 5. září 2022.