Vážení zákonní zástupci, v pondělí 15. listopadu 2021 proběhnou od 14.30 do 17.30 hodin v naší škole třídní schůzky. S ohledem na zhoršující se epidemickou situaci vás prosíme, abyste se jich zúčastnili jen v nutných případech, kdy budete mít potřebu řešit závažné prospěchové, případně výchovné problémy vašich dětí. Více v textu níže…

Někteří z vás pak mohou být z výše uvedených důvodů vyzváni k účasti na třídní schůzce třídním učitelem. V ostatních případech není vaše přítomnost na třídní schůzce nezbytná. Veškeré informace o průběžném prospěchu vašeho dítěte pro vás budou dostupné v aplikaci Bakaláři.

Aktualizováno: Třídní schůzka třídy VIII. A ve čtvrtek 18. listopadu 2021 od 14.30 do 17.30 hodin je zrušena!

Třídní schůzka VI. B je 15. listopadu 2021 z důvodu onemocnění třídního vyučujícího zrušena.
O náhradním termínu vás budeme informovat.

Výše uvedená výzva se nevztahuje na zákonné zástupce žáků 9. ročníků, u nichž je účast na třídní schůzce potřebná! Zákonným zástupcům budou, mimo jiné, předány důležité informace o přijímacím řízení na střední školy. Společný začátek třídní schůzky pro obě třídy 9. ročníku v 16.30 hodin v učebně 24 (třída IX. B). Prosíme zákonné zástupce, aby se dostavili včas.

Pokud se ze závažných důvodů nebudete moci třídních schůzek 9. ročníků zúčastnit, budou souhrnné informace k přijímacímu řízení zveřejněny v aplikaci Bakaláři/Komens/Nástěnka, případně můžete kontaktovat výchovnou poradkyni.

Upozorňujeme zákonné zástupce na nutnost dodržování mimořádných opatření ve škole (ochrana dýchacích cest ve vnitřních prostorech školy).