Vážení rodiče, z rozhodnutí Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně bylo rozhodnuto s účinností ode dne 15.  října 2021 podrobit protiepidemickému opatření detašované pracoviště mateřské školy na adrese Zahrady 205, 664 84 Babice u Rosic jako ohnisko nákazy infekčním onemocněním COVID-19 podle ustanovení § 66 odst.. 1 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb., spočívající v uzavření mateřské školy pro všechny děti, které se v pondělí 11.  října 2021 účastnily předškolního vzdělávání v uvedeném detašovaném pracovišti.

Děti, které nebyly v pondělí 11.  října 2021 v mateřské škole Babice u Rosic, se mohou předškolního vzdělávání dále účastnit.

Opatření nařízená tímto Rozhodnutím se ukončí po 14 dnech od posledního kontaktu s pozitivní osobou. Datum posledního kontaktu bylo 11. 10. 2021.

Dětem plnícím povinnou školní docházku bude během této doby zajišťováno distanční vzdělávání. O jeho průběhu a podrobnostech budou zákonní zástupci těchto dětí informováni vedoucí učitelkou mateřské školy.

Ing. Zdeněk Strnad, ředitel školy