Informace o nové povinnosti škol

Vážení zákonní zástupci, dne 13. 12. 2021 změnilo Ministerstvo zdravotnictví ČR znění původního mimořádného opatření, č.j.: MZCR 14600/2021-20/MIN/KAN, v důsledku kterého je nově škola v přesně vymezených případech povinna předávat osobní údaje svých žáků příslušné krajské hygienické stanici (dále jen „KHS“).

Číst více

Informace k provozu školy od 1. listopadu 2021

Vláda ČR schválila mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, ze kterého vyplývá, že na území vybraných okresů proběhne ve dnech 1. a 8. listopadu 2021 testování na onemocnění covid-19, a to dětí v přípravných třídách základních škol a přípravných stupních základních škol speciálních, žáků základních škol a žáků v denní formě vzdělávání ve středních školách a konzervatořích.

Číst více