Vážení zákonní zástupci žáků naší školy, chtěli bychom vás vyplněním formuláře požádat o závazné sdělení, zda vaše dítě bude od 25. května 2020 navštěvovat školu.

Od 25. května bude možná osobní přítomnost žáků prvních stupňů základních škol na vzdělávacích aktivitách formou školních skupin. Účast žáků však nebude povinná.

Zároveň však není možné povolit účast žákům, které zákonný zástupce k docházce nepřihlásí na formuláři
do 18. května 2020 do 18.00 hodin.

Jsme limitováni pokyny MŠMT:

  • Doporučený počet žáků ve školní skupině bude 15 a bude možné jej dle místních podmínek navýšit, musí však být splněna podmínka jedno dítě v lavici.
  • Složení skupin bude neměnné a dítě tedy nebude moci skupiny měnit. Vzájemný kontakt skupin bude omezený.
  • Školní družiny, školní kluby ani zájmové kroužky nad rámec jedné skupiny povoleny nebudou.
  • Tělesná výuka bude zakázána.
  • Co se týče jídelen, jejich otevření bude podmíněno aktuální místními podmínkami.
  • V průběhu vyučování bude sice doporučeno nošení roušky, nicméně vyučující bude moci o jejím nošení rozhodnout dle potřeby. Při skupinové práci a aktivit ve vzájemné blízkosti, ale stejně tak mimo třídu a ve společných prostorách škol budou roušky povinné.

Jídelna gymnázia prozatím NEBUDE POSKYTOVAT OBĚDY ŽÁKŮM, jídlo si musí žáci vzít ráno s sebou!

Podrobnější informace k rozdělení do skupin, organizaci dopoledních i odpoledních aktivit, přebírání a vyzvedávání dětí a hygienickým podmínkám sdělíme na webu školy nejpozději 22. května 2020.

Pokud by nebylo možné z technických, organizačních či personálních důvodů zajistit docházku všech přihlášených dětí, bude nutné uplatnit kritérium pro docházku – věk dítěte.

Při nástupu dítěte do školy je povinností předat podepsané „ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ“ (ke stažení níže).

Odkaz na formulář i zde: https://forms.gle/y2utLKrf9vPc2WX47

Přílohy

SouborPopisDatum přidání
pdf příloha_čestné_prohlášení Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění
7. 5. 2020 11:47