Vážení zákonní zástupci, v pondělí 7. listopadu 2022 proběhnou od 16.00 do 17.30 hodin v naší škole třídní schůzky.

Třídní schůzky proběhnou v klasickém podobě – prezenční formou konzultací s třídními a dalšími vyučujícími.

Průběžné informace týkající se studia žáka získávají zákonní zástupci v IS Bakaláři: klasifikace, hodnocení, absence, kalendář akcí školy. Komunikace s vyučujícími probíhá formou zpráv v modulu Komens/Bakaláři. Pokud máte problémy s používáním aplikace či webu IS Bakaláři, informujte třídního vyučujícího.