Škola byla vybrána k účasti v hlavním šetření mezinárodního projektu PISA 2022 (Programme
for International Student Assessment). PISA je projektem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), kterého se účastní více než 85 zemí celého světa. Projekt PISA je realizován v tříletých cyklech a zjišťuje úrovně čtenářské, matematické, přírodovědné a finanční gramotnosti a tvůrčího myšlení patnáctiletých žáků. V současném osmém cyklu bude hlavní pozornost věnována matematické gramotnosti. V České republice projekt zajišťuje Česká školní inspekce.

Testování se zúčastní žáci, kteří se narodili v období od 1. ledna 2006 do 31. prosince 2006. V naší škole proběhne testování 6. dubna a 20. dubna 2022. Žáci vypracují dvouhodinový test na počítačích, v němž budou řešit úlohy z matematiky a dále z oblasti čtenářské nebo přírodovědné gramotnosti. Pro část žáků je připraven test z finanční gramotnosti a z tvůrčího myšlení. Po testu se žáci zúčastní dotazníkového šetření rovněž na počítačích. Školní dotazník určený vedení školy bude dostupný online ve webové aplikaci a lze jej vyplnit kdykoli v průběhu výše uvedeného testovacího okna.

PISA_2022_MS_informacni_letak_zaci_ucitele