Připravili jsme pro žáky naší školy desatero pro distanční výuku:

1. Distanční vzdělávání je v tomto školním roce pro tebe povinné. Je to kombinace synchronní on-line výuky (videokonference) a asynchronní výuky (tvá samostatná práce podle pokynů a zadání vyučujícího).
2. Výuka probíhá podle upraveného rozvrhu. V Bakalářích bude k dispozici na nástěnce třídy aktualizovaný rozvrh předmětů s on-line videokonferencí. Dále je rozvrh on-line synchronní výuky (videokonference) dostupný na webu školy. Ostatní předměty jsou vyučovány dle stálého rozvrhu asynchronní formou (úkoly, materiály, testy, kvízy apod.)
3. Jestliže se on-line synchronní výuky (videokonference) nemůžeš zúčastnit, je třeba, aby tě rodič omluvil třídnímu učiteli zprávou v systému Bakaláři.
4. Na nástěnce třídy najdeš odkazy do virtuální učebny Google Učebna (Classroom). Učitelé zde vytvořili jednotlivé kurzy (třídy, předměty), v nichž shromažďují učivo, úkoly a materiály. Informace o nových úkolech mají k dispozici i zákonní zástupci formou zprávy v Bakalářích.
5. Do virtuální učebny Google se lze připojit:
a. přímo přes odkaz v Bakalářích
b. po přihlášení na www.google.com a kliknutí na ikonu Učebna v matrice (čtvereček z bodů) u názvu tvého účtu
c. na webové stránce Google Učebna classroom.google.com
d. v aplikaci Google Učebna v mobilním telefonu (potřebuješ od vyučujícího kód daného kurzu/předmětu)
Do Google Meet (videokonference) v dané učebně se lze připojit:
a. přímo přes odkaz v Bakalářích
b. po přihlášení na www.google.com a kliknutí na ikonu Meet v matrice (čtvereček z bodů) u názvu tvého účtu
c. na stránce Google Učebna daného kurzu kliknutím na odkaz v záhlaví kurzu
d. na webové stránce meet.google.com
e. v mobilním telefonu v aplikaci Meet
Pro způsoby d) a e) potřebuješ od vyučujícího kód dané videokonference
Vždy budeš muset být ale přihlášen svým školním Google účtem.
Ten je ve tvaru jmeno.prijmeni@zszastavka.cz + heslo. Svoje přihlašovací údaje nikomu nesděluj!
Pokud jsi zapomněl/a, nebo ti heslo nefunguje, informuj svého třídního učitele.

6. Aby tvé mobilní aplikace správně fungovaly, zkus se občas odhlásit a znovu přihlásit. Předejdeš tak možným komplikacím a ověříš si, že jsi v zařízení správně přihlášený/á.
7. Buď v kontaktu s třídní učitelkou/třídním učitelem i s ostatními učiteli. Jakmile budeš mít nějaký technický problém (něco ti nebude fungovat), okamžitě o něm informuj rodiče, třídní učitelku/třídního učitele, učitele předmětu, jehož se problém týká apod.
8. Pokud budeš potřebovat zapůjčit školní notebook, je třeba, aby se zákonní zástupci spojili s vedením školy nebo vyplnili formulář a přišli podepsat smlouvu o zápůjčce. Toto řeš rychle, ať ti neutíkají on-line hodiny.
9. Pokud si nevíš s něčím rady, obrať se na své spolužáky nebo učitele. Neboj se otevřeně učiteli sdělit, že něčemu nerozumíš, že nestíháš některé úkoly z nějakých důvodů plnit apod.
10. Během distančního vzdělávání si stanov denní řád učení. Každý den kontroluj Učebnu daného předmětu, snaž se plnit zadané úkoly v termínu, studuj si přiložené materiály. Dodržuj rozvrh on-line hodin synchronní výuky (videokonference), ostatní čas věnuj dalším úkolům, které budeš vykonávat samostatně podle pokynů vyučujících. Opatruj se!

Vytiskni stránku

Návody k připojení ke stažení: