Vážení zákonní zástupci, protože nám v některých třídách chybí již většina žáků, připravili jsme pro vás opět základní informace k distační, resp. hybridní výuce (část žáků na distanční výuce, část ve tříde na prezenční). Bližší informace naleznete na stránce níže.

Při synchronní on-line výuce je učitel propojen s žáky zpravidla prostřednictvím komunikační platformy Google Meet (přes definované odkazy v Google Učebně daného předmětu) ve stejném čase. Skupina ve stejný čas na stejném virtuálním místě pracuje na stejném/podobném úkolu.

Při asynchronní distanční výuce žáci pracují v jimi zvoleném čase vlastním tempem na jim zadaných úkolech a společně se v on-line prostoru nepotkávají. Pro tento druh výuky mohou být využívány nejrůznější platformy, portály, aplikace atp., a to jak k samotnému vzdělávání, tak i k poskytování zpětné vazby.

Vyučujeme-li hybridně, pak v hodinách označených pro videokonference (viz níže v rozvrhu) se připojí děti z domu přes Meet v Učebně daného předmětu. Zároveň jsou i děti ve třídě a sledují vyučujícího.

Aktuálně neprobíhá distanční výuka.


Podpora pro práci s aplikacemi Google Učebna a Google Meet

Desatero distanční výuky

Přílohy

Soubor Popis Datum přidání
pdf INFORMACE PRO RODIČE OD KHS Info z KHS při karanténě žáků či uzavření třídy/školy
10. 12. 2021 11:22