Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Zastávka

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

Volná místa

Hledáme asistenta pedagoga
Hledáme asistenta pedagoga pro následující školní rok s perspektivou pokračování i v dalších letech.
Požadujeme splněné kvalifikační předpoklady dle zákona o pedagogických pracovnících.
Předpokládáme minimálně poloviční úvazek.

Dotazy, žádosti či životopisy směřujte na e-mailovou adresu
zs@zastavka.cz.

>>

momentálně není aktuální:
Hledáme speciálního pedagoga
Hledáme speciálního pedagoga, který by v odpoledních hodinách vedl předmět speciálně pedagogické péče.
Požadujeme splněné kvalifikační předpoklady dle zákona o pedagogických pracovnících.

Dotazy, žádosti či životopisy směřujte na e-mailovou adresu
zs@zastavka.cz.

>>
 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky