Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Zastávka

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

Mateřská škola

Mateřská škola

>>

Provoz MŠ od 1. 6. 2020
Vážení rodiče,
od pondělí 1. 6. 2020 bude zahájen provoz mateřské školy,

jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Zastávka, příspěvková organizace.

V následujících dnech budete telefonicky kontaktováni vedoucími učitelkami mateřských škol

s informací o způsobu přihlašování dětí.
Informace bude zveřejněna i na webových stránkách.

Dle technických, organizačních a personálních podmínek bude stanoven počet tříd, které budou v provozu.

Zároveň tím bude určen počet maximálně přijatých dětí k docházce do mateřské školy.
Pokud by počet přihlášených dětí přesáhl technické, organizační a personální možnosti mateřské školy,
bude určeno pořadí dětí dle dne a času přihlášení přes zveřejněný formulář.
Odkaz na formulář formulář je aktivní od 20. do 24. května 2020.
Po vyhodnocení bude zákonný zástupce informován o přijetí/nepřijetí dítěte k docházce do mateřské školy v úterý 26. 5. 2020.

Žádáme rodiče, kteří nemusí nastoupit do zaměstnání, aby zvážili přihlášení dítěte k docházce do mateřské školy.

Umožní tím docházku dětí rodičů, jež do zaměstnání nastoupit musí!

ODKAZ NA FORMULÁŘ OHLÁŠENÍ DOCHÁZKY:

https://forms.gle/eeSbRCX8KcTwgzUp7


>>

Úplata v MŠ

Stanovení výše úplaty v době mimořádných opatření
(březen a duben ke stažení zde, květen a červen ke stažení zde).

>>

Zápis do mateřských škol (aktualizace)
Opatření k zápisům do mateřské školy pro školní rok 2020/2021
Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne v souladu s právními předpisy.

Uskuteční se v termínu dle školského zákona, v období od 4. května 2020 do 16. května 2020.

Vzhledem k mimořádným opatřením zápis proběhne bez osobní přítomnosti dětí.

Ke stažení:

OPATŘENÍ K ZÁPISŮM DO MŠ
Kritéria přijetí do MŠ pro školní rok 2020/2021
Žádost o přijetí do mateřské školy
Evidenční list dítěte

>>

Stravné v MŠ
Žádáme zákonné zástupce, aby pozastavili hrazení stravného
od měsíce dubna do odvolání.

>>

Mimořádné opatření pro provoz mateřský škol
Mimořádné opatření starosty obce k uzavření MŠ ke stažení zde.

VŠECHNY ZŘIZOVANÉ MATEŘSKÉ ŠKOLY, které jsou součástí
Základní školy a Mateřské školy T. G. Masaryka Zastávka, příspěvková organizace
SE S ÚČINNOSTÍ OD STŘEDY 18. BŘEZNA 2020
DO ODVOLÁNÍ UZAVÍRAJÍ.
Zaměstnanci mateřské školy

pracoviště U Školy 440
telefon: 546 429 235

Bohuslavová Jitka – učitelka
Česneková Miroslava – učitelka
Horváthová Ivana – učitelka
Syrová Irena – učitelka
Slaninová Marcela – učitelka
Klusáková Božena – školnice

pracoviště Havířská 145
telefon: 546 429 056
Švejdová Jana – učitelka
Svobodová Pavla – učitelka
Milanová Romana – školnice
Svobodová Božena – chůva

pracoviště Babice u Rosic, Zahrady 205
telefon: 546 431 742

Pospíšilová Anežka – učitelka
Česneková Andrea – učitelka
Kolaříková Jana – učitelka
Fujsová Stanislava – učitelka
Kouřilová Michaela – učitelka (zástup)
Foralová Věra – školnice
Svobodová Božena – chůva

zaměstnanci jídelny a kuchyně MŠ:
Šrámková Věra, Wenzelová Petra, Svobodová Martina, Rousková Helena

>>

Přerušení provozu MŠ o prázdninách
Rozhodnutí ředitele školy
o přerušení provozu mateřských škol o prázdninách
ke stažení zde.

>>


Přestup v rámci MŠ
Informace k přestupu dětí mezi třídami v mateřských školách.
Žádost k přestupu dětí mezi třídami MŠ.

>>


Úplata za vzdělávání v MŠ

Úplata za předškolní vzdělávání je splatná do 15. dne stávajícího kalendářního měsíce.
Aktualizovaná směrnice o úplatě v MŠ ke stažení zde.

>>


Další dokumentace (žádost o přijetí ap.) je ke stažení v oddíle Dokumenty školy/Formuláře a info

Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky