Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Zastávka

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

Informace o škole

Informace o ZŠ

Název: Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Zastávka, příspěvková organizace
Adresa:
U Školy 181, 664 84  Zastávka
E-mail: zs(at)zastavka.cz
Telefon/fax: 546 429 181
: 49461541
Datová schránka:
zeqmifm

Od 1. 1. 1996 je základní škola právním subjektem s postavením příspěvkové organizace.

Základní škola v Zastávce sídlí v budově školy postavené v roce 1932.

V roce 1960 byla postavena přístavba a v roce 1992 provedena generální oprava.

Kapacita:

Kapacita Základní školy a Mateřské školy T. G. Masaryka v Zastávce činí
od 1. září 2019 440 žáků
a kapacita školní družiny, jež je její součástí, činí 120 žáků.

Zřizovatel školy:

Zřizovatelem školy je obec Zastávka se sídlem Hutní osada 14, Zastávka, IČO 488399.
Statutárním zástupcem je starosta pan Petr Pospíšil, Lípová 422, Zastávka.

Ředitel školy, jméno, příjmení:
Ředitelem školy byl na základě konkursního řízení ke dni 1. 9. 2007 jmenován Ing. Zdeněk Strnad.

Další vedoucí pracovníci školy:
statutární zástupce ředitele: Mgr. Petr Pečenka;
zástupce ředitele a prevence soc.-patolog. jevů: Mgr. Radka Bochníčková;

Výchovná poradkyně: Mgr. Alžběta Lukasová.

Všechny druhy a typy škol, které škola zahrnuje:

Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka v Zastávce
je úplnou základní školou s plně organizovaným I. i II.stupněm ZŠ.
Součástí základní školy jsou
tři oddělení školní družiny.

Dne 27. 11. 2002 dodatkem č. 2 ke zřizovací listině ze dne 25. 10. 1995
v souladu s ustanovením § 45 odst. 1 zákona č. 29/1984 Sb.,
se  součástí příspěvkové organizace Základní školy T. G. Masaryka Zastávka
stala mateřská škola:
odloučené pracoviště U Školy 440, Zastávka,
odloučené pracoviště Havířská 145, Zastávka,
odloučené pracoviště MŠ Babice
u Rosic.

Datum zařazení do sítě škol:
Základní škola byla zařazena do sítě škol 27. 3. 1997. Identifikátor zařízení je 600 111 172.
Škola sdružuje základní školu s identifikačním číslem zařízení IZO: 102 191 387 a školní družinu s IZO: 118 300 288.


Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky