Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Zastávka

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

ICT ve škole

Informace o ZŠ

Vybavení ICT

Škola disponuje dvěma počítačovými učebnami, kde žáci využívají výukové programy.
Žákům jsou dále k dispozici pro výuku digitální fotoapráty, videokamery, softwarové střižny videa.
Kmenové třídy jsou vybaveny interaktivními tabulemi Activboard,
dotykovými zobrazovacími jednotkami, přehrávači DVD i starších VHS.

U počítačů připojených k zobrazovacím jednotkám pro celou třídu jsou instalovány
interaktivní učebnice Fraus a Nová škola, které doplňující klasickou výuku o multimediální obsah.

Všechny počítače školy jsou připojeny k internetu.

Vybavení školy ICT je možné pouze díky podpoře zřizovatele obci Zastávka.
S
tátní podpora informačních technologií ve školství není realizována.
Nesystémově lze získat prostředky ještě z projektů ESF.

PC učebna
dotykové panely


DUMY

Výukové DUM byly zpracovány v projektu
Projekt OP VK 4.1 - EU peníze do škol - číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.2756.
Všechny vytvořené výukové materiály jsou dostupné vyučujícím školy na Intranetu a v žákovské síti.

Všechny vytvořené výukové materiály jsou dostupné zde.

Materiály jsou určené pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení.
Jakékoli další využití podléhá autorskému zákonu.
* *

téma:
kód
VY_32_INOVACE_IA1_7
VY_32_INOVACE_IA2_6
VY_32_INOVACE_IA3_6
VY_32_INOVACE_IA4_5
VY_32_INOVACE_IA5_5
VY_32_INOVACE_IA6_7
VY_32_INOVACE_IA7_6
VY_32_INOVACE_IA8_6
VY_32_INOVACE_IA9_6
VY_32_INOVACE_IA10_7
VY_32_INOVACE_IA11_5
VY_32_INOVACE_IA12_6
VY_32_INOVACE_IA13_6
VY_32_INOVACE_IA14_9
VY_32_INOVACE_IA15_12
VY_32_INOVACE_IA16_11
VY_32_INOVACE_IA17_10
VY_32_INOVACE_IA18_8
VY_32_INOVACE_IA19_16
VY_32_INOVACE_IA20_14


Umění v historii
název

Barokní hudba - Čechy
Barokní hudba
Klasicismus - hudba v Čechách
Klasicismus - hudba
Počátky hudebních dějin v Čechách
Původ hudby - pravěk, starověk
Renesanční hudba - Čechy
Renesanční hudba
Středověká hudba, gotika
Romantismus - hudba Čechy
Romantismus - hudba
Vážná hudba 20. století - Čechy
Vážná hudba 20. století
Románský sloh
Gotika
Renesance
Baroko
Klasicismus
Romantismus
19. a 20. století v umění

téma:
kód
VY_32_INOVACE_I
B1_5
VY_32_INOVACE_I
B2_6
VY_32_INOVACE_I
B3_5
VY_32_INOVACE_I
B4_5
VY_32_INOVACE_I
B5_5
VY_32_INOVACE_I
B6_10
VY_32_INOVACE_I
B7_9
VY_32_INOVACE_I
B8_8
VY_32_INOVACE_I
B9_8
VY_32_INOVACE_I
B10_9
VY_32_INOVACE_I
B11_8
VY_32_INOVACE_I
B12_5
VY_32_INOVACE_I
B13_5
VY_32_INOVACE_I
B14_6
VY_32_INOVACE_I
B15_6
VY_32_INOVACE_I
B16_5
VY_32_INOVACE_I
B17_5
VY_32_INOVACE_I
B18_5
VY_32_INOVACE_I
B19_5
VY_32_INOVACE_I
B20_5

Hudební nauka
název
Poznáváme hudební nástroje
Notová osnova
Poznáváme noty, procvičování
Poznáváme noty
Třídění not
Noty
Rytmus, čtyřčtvrťový takt
Rytmus, dvoučtvrťový takt
Rytmus, procvičování taktů
Rytmus, procvičování
Rytmus, tříčtvrťový takt
Poznáváme písničky I
Poznáváme písničky II.
Práce s písničkou 1
Práce s písničkou 2
Hudební nástroje - křížovka
Hudební pojmy - osmisměrka
Hudební skladatelé 1
Jak dobře znáš písničky
Hudební nástroje - hádej, urči, napiš

téma:
kód
VY_32_INOVACE_I
C1_5
VY_32_INOVACE_I
C2_6
VY_32_INOVACE_I
C3_6
VY_32_INOVACE_I
C4_5
VY_32_INOVACE_I
C5_6
VY_32_INOVACE_I
C6_8
VY_32_INOVACE_I
C7_5
VY_32_INOVACE_I
C8_5
VY_32_INOVACE_I
C9_5
VY_32_INOVACE_I
C10_5
VY_32_INOVACE_I
C11_6
VY_32_INOVACE_I
C12_6
VY_32_INOVACE_I
C13_6
VY_32_INOVACE_I
C14_6
VY_32_INOVACE_I
C15_6
VY_32_INOVACE_I
C16_5
VY_32_INOVACE_I
C17_5
VY_32_INOVACE_I
C18_7
VY_32_INOVACE_I
C19_6
VY_32_INOVACE_I
C20_6

Počítačová grafika a AV technika
název

Počítačová grafika – základní pojmy
Rastrová grafika
Vektorová grafika
Práce s fotoaparátem 1
Práce s fotoaparátem 2
Práce s fotoaparátem 3
Práce s fotoaparátem 4
Expozice
Clona
Expoziční čas
Úpravy fotografií 1 - velikost
Úpravy fotografií 2 - otočení
Úpravy fotografií 3 - oříznutí
Úpravy fotografií 4 - expozice
Úpravy fotografií 5 - opakování
Práce s videokamerou 1
Práce s videokamerou 2
Práce s videokamerou 3
Úprava videa 1 - video v počítači
Úprava videa 2 - editace

téma:
kód
VY_32_INOVACE_IID1_8
VY_32_INOVACE_IID2_4
VY_32_INOVACE_IID3_5
VY_32_INOVACE_IID4_5
VY_32_INOVACE_IID5_5
VY_32_INOVACE_IID6_5
VY_32_INOVACE_IID7_6
VY_32_INOVACE_IID8_5
VY_32_INOVACE_IID9_6
VY_32_INOVACE_IID10_5
VY_32_INOVACE_IID11_5
VY_32_INOVACE_IID12_5
VY_32_INOVACE_IID13_5
VY_32_INOVACE_IID14_5
VY_32_INOVACE_IID15_6
VY_32_INOVACE_IID16_5
VY_32_INOVACE_IID17_15
VY_32_INOVACE_IID18_7
VY_32_INOVACE_IID19_5
VY_32_INOVACE_IID20_5

Finanční gramotnost
název

Bankovky
Naše mince
Pojmy finanční matematiky
Příjmy a výdaje domácnosti
Půjčka
Rozměňování peněz
Vklad
Nákup
Zaplať nákup
Obchod
Odhad ceny nákupu
Vklad ve složeném úrokování
RPSN
Hotovostní platby
Kurzy měn států
Úrokovací období
Výběr z bankomatu
Vyplnění poštovní poukázky
Výpočet půjčky ve složeném úrokování
Výpočet směny peněz


téma:
kód
VY_32_INOVACE_IIE1_4
VY_32_INOVACE_IIE2_4
VY_32_INOVACE_IIE3_4
VY_32_INOVACE_IIE4_4
VY_32_INOVACE_IIE5_5
VY_32_INOVACE_IIE6_5
VY_32_INOVACE_IIE7_6
VY_32_INOVACE_IIE8_4
VY_32_INOVACE_IIE9_6
VY_32_INOVACE_IIE10_5
VY_32_INOVACE_IIE11_5
VY_32_INOVACE_IIE12_4
VY_32_INOVACE_IIE13_5
VY_32_INOVACE_IIE14_5
VY_32_INOVACE_IIE15_5
VY_32_INOVACE_IIE16_5
VY_32_INOVACE_IIE17_5
VY_32_INOVACE_IIE18_5
VY_32_INOVACE_IIE19_4
VY_32_INOVACE_IIE20_6

Násobení a dělení 1. stupeň
název

Dělení se zbytkem 6, 7, 8, 9
Dělení se zbytkem 6, 7, 8
Dělení se zbytkem do 4
Dělení se zbytkem do 5
Domino a další úlohy s násobením a dělením do 6
Hrátky s násobením a dělením do 6
Násob a děl do 10
Násobení a dělení do 10 včetně 0, 10, 100, 1000
Násobení a dělení do 5
Násobení a dělení s neznámou
Násobení a dělení s pexesem
Procvičování násobení a dělení do 9
Procvičování násobilky do deseti
Procvičuj násobení a dělení do 10
Puzzle a jiné násobení a dělení do 5
Skrývačky příkladů násobení a dělení do 7
Složené slovní úlohy s násobením a dělením do deseti
Složené úlohy s násobením a dělením do 6
Stav a počítej v oboru násobení a dělení do 10
Úlohy s násobením a dělením do 10


téma:
kód
VY_32_INOVACE_IIF1_13
VY_32_INOVACE_IIF2_4
VY_32_INOVACE_IIF3_5
VY_32_INOVACE_IIF4_4
VY_32_INOVACE_IIF5_5
VY_32_INOVACE_IIF6_5
VY_32_INOVACE_IIF7_5
VY_32_INOVACE_IIF8_4
VY_32_INOVACE_IIF9_4
VY_32_INOVACE_IIF10_5
VY_32_INOVACE_IIF11_5
VY_32_INOVACE_IIF12_4
VY_32_INOVACE_IIF13_4
VY_32_INOVACE_IIF14_3
VY_32_INOVACE_IIF15_4
VY_32_INOVACE_IIF16_5
VY_32_INOVACE_IIF17_5
VY_32_INOVACE_IIF18_4
VY_32_INOVACE_IIF19_5
VY_32_INOVACE_IIF20_4

Počítáme do dvaceti
název

AZ kvíz
Číselná řada do pěti
desítky, jednotky
dočítání do deseti
dočítání do pěti
grafické znázornění do pěti
o několik více, méně
odečítání do deseti
počítáme do pěti
porovnávání do deseti
porovnávání do dvaceti
pyramida do dvaceti
sčítání a odčítání do dvaceti
sčítání do deseti
sčítání, odčítání do deseti pexeso
slovní úlohy do deseti
slovní úlohy do dvaceti
slovní úlohy do pěti
slovní úlohy o několik více, méně
zábavné úkoly do matematiky


téma:
kód
VY_32_INOVACE_IIIG1_5
VY_32_INOVACE_IIIG2_5
VY_32_INOVACE_IIIG3_6
VY_32_INOVACE_IIIG4_5
VY_32_INOVACE_IIIG5_6
VY_32_INOVACE_IIIG6_6
VY_32_INOVACE_IIIG7_6
VY_32_INOVACE_IIIG8_6
VY_32_INOVACE_IIIG9_6
VY_32_INOVACE_IIIG10_6
VY_32_INOVACE_IIIG11_7
VY_32_INOVACE_IIIG12_6
VY_32_INOVACE_IIIG13_6
VY_32_INOVACE_IIIG14_6
VY_32_INOVACE_IIIG15_6
VY_32_INOVACE_IIIG16_6
VY_32_INOVACE_IIIG17_6
VY_32_INOVACE_IIIG18_12
VY_32_INOVACE_IIIG19_6
VY_32_INOVACE_IIIG20_8

Matematika I. stupeň - Násobení
název

násobení 2 - pexeso
násobení 2 - procvičování
násobení 2 až 5 pexeso
násobení 2 až 9 pexeso
násobení 2
násobení 3 - procvičování
násobení 3
násobení 4 - procvičování
násobení 4
násobení 5 - procvičování
násobení 5
násobení 6 - procvičování
násobení 6
násobení 7 - procvičování
násobení 7
násobení 8 - procvičování
násobení 8
násobení 9 - procvičování
násobení 9
tabulka násobení - násobíme


téma:
kód
VY_32_INOVACE_IIIH1_5
VY_32_INOVACE_IIIH2_5
VY_32_INOVACE_IIIH3_5
VY_32_INOVACE_IIIH4_5
VY_32_INOVACE_IIIH5_7
VY_32_INOVACE_IIIH6_5
VY_32_INOVACE_IIIH7_7
VY_32_INOVACE_IIIH8_5
VY_32_INOVACE_IIIH9_7
VY_32_INOVACE_IIIH10_5
VY_32_INOVACE_IIIH11_6
VY_32_INOVACE_IIIH12_5
VY_32_INOVACE_IIIH13_9
VY_32_INOVACE_IIIH14_6
VY_32_INOVACE_IIIH15_7
VY_32_INOVACE_IIIH16_7
VY_32_INOVACE_IIIH17_7
VY_32_INOVACE_IIIH18_7
VY_32_INOVACE_IIIH1
9_7
VY_32_INOVACE_IIIH
20_14

Matematika I. stupeň - Dělení
název

dělení - domino 1
dělení 2 - procvičování
dělení 2 až 5 - pexeso
dělení 2 až 9 - pexeso
dělení 2
dělení 3 - procvičování
dělení 3
dělení 4 - procvičování
dělení 4
dělení 5 - procvičování
dělení 5
dělení 6 - procvičování
dělení 6
dělení 7 - procvičování
dělení 7
dělení 8 - procvičování
dělení 8
dělení 9 - procvičování
dělení 9
tabulka násobení - dělíme


téma:
kód
VY_32_INOVACE_IIII1_6
VY_32_INOVACE_IIII2_7
VY_32_INOVACE_IIII3_5
VY_32_INOVACE_IIII4_5
VY_32_INOVACE_IIII5_5
VY_32_INOVACE_IIII6_10
VY_32_INOVACE_IIII7_7
VY_32_INOVACE_IIII8_6
VY_32_INOVACE_IIII9_7
VY_32_INOVACE_IIII10_5
VY_32_INOVACE_IIII11_9
VY_32_INOVACE_IIII12_7
VY_32_INOVACE_IIII13_9
VY_32_INOVACE_IIII14_10
VY_32_INOVACE_IIII15_12
VY_32_INOVACE_IIII16_7
VY_32_INOVACE_IIII17_12
VY_32_INOVACE_IIII18_6
VY_32_INOVACE_IIII19_13
VY_32_INOVACE_IIII20_13

Matematika I. stupeň - Počítání do sta a do tisíce
název

Halloween - sčítání do 100 zpaměti
Halloween - sčítání do 100
Halloween - sčítání do 4
řada prvků 1
řada prvků 2
sčítání s přechodem 1
sčítání s přechodem 2
sčítání s přechodem 3
sčítání s přechodem 3+
sčítání s přechodem 4
sčítání s přechodem 4+
sčítání s přechodem 5
sčítání s přechodem 5+
sčítání s přechodem 6
sčítání s přechodem 6+
sčítání s přechodem 7
sčítání s přechodem 7+
sčítání s přechodem 8
sčítání s přechodem 8+
sčítání s přechodem 9+


téma:
kód
VY_32_INOVACE_IVJ1_6
VY_32_INOVACE_IVJ2_31
VY_32_INOVACE_IVJ3_6
VY_32_INOVACE_IVJ4_6
VY_32_INOVACE_IVJ5_6
VY_32_INOVACE_IVJ6_4
VY_32_INOVACE_IVJ7_5
VY_32_INOVACE_IVJ8_6
VY_32_INOVACE_IVJ9_6
VY_32_INOVACE_IVJ10_6
VY_32_INOVACE_IVJ11_8
VY_32_INOVACE_IVJ12_5
VY_32_INOVACE_IVJ13_6
VY_32_INOVACE_IVJ14_4
VY_32_INOVACE_IVJ15_6
VY_32_INOVACE_IVJ16_6
VY_32_INOVACE_IVJ17_31
VY_32_INOVACE_IVJ18_6
VY_32_INOVACE_IVJ19_6
VY_32_INOVACE_IVJ20_6

Člověk a příroda
název

Povrch Těla
Lidský organismus - soutěž
Trávicí soustava 1
Trávicí soustava 2
Trávicí soustava 3
Trávicí soustava 4
Trávicí soustava 5
Smysly 1
Smysly 2
Soustavy lidského organismu 1
Vylučovací soustava
Zdravá výživa
Zdraví
Soustavy lidského organismu 2
Lidský organismus
Slunce, Země, Měsíc
Vesmír - soutěžní kvíz
Pohyby Země
Měsíční fáze
Planety

téma:
kód
VY_32_INOVACE_IVK1_4
VY_32_INOVACE_IVK2_5
VY_32_INOVACE_IVK3_4
VY_32_INOVACE_IVK4_4
VY_32_INOVACE_IVK5_4
VY_32_INOVACE_IVK6_4
VY_32_INOVACE_IVK7_5
VY_32_INOVACE_IVK8_4
VY_32_INOVACE_IVK9_4
VY_32_INOVACE_IVK10_5
VY_32_INOVACE_IVK11_4
VY_32_INOVACE_IVK12_4
VY_32_INOVACE_IVK13_31
VY_32_INOVACE_IVK14_5
VY_32_INOVACE_IVK15_7
VY_32_INOVACE_IVK16_8
VY_32_INOVACE_IVK17_7
VY_32_INOVACE_IVK18_6
VY_32_INOVACE_IVK19_13
VY_32_INOVACE_IVK20_6

Historie
název

Císař Karel IV. 1
Císař Karel IV. 2
Pravěké hrátky
Přemyslovci I.
Přemyslovci II.
Mohlli se setkat?
Čeští panovníci
Hádej, kdo jsem
Poznej správné století
Velká Morava
Zařaď panovníka
Zařaď událost k panovnickým rodům
Kvízová dějinná soutěž
Národní obrození
Historické hrátky I
Historické hrátky II
Historický vláček
II. světová válka
Odkrývačka
Národní divadlo


téma:
kód
VY_32_INOVACE_IVL1_7
VY_32_INOVACE_IVL2_6
VY_32_INOVACE_IVL3_6
VY_32_INOVACE_IVL4_6
VY_32_INOVACE_IVL5_5
VY_32_INOVACE_IVL6_5
VY_32_INOVACE_IVL7_8
VY_32_INOVACE_IVL8_5
VY_32_INOVACE_IVL9_5
VY_32_INOVACE_IVL10_5
VY_32_INOVACE_IVL11_4
VY_32_INOVACE_IVL12_6
VY_32_INOVACE_IVL13_4
VY_32_INOVACE_IVL14_7
VY_32_INOVACE_IVL15_6
VY_32_INOVACE_IVL16_11
VY_32_INOVACE_IVL17_8
VY_32_INOVACE_IVL18_8
VY_32_INOVACE_IVL19_8
VY_32_INOVACE_IVL20_7

Regionální geografie
název

Přírodní poměry polárních oblastí
Poloha a příroda Austrálie
Obyvatelstvo Austrálie
Regiony polárních oblastí
Afrika - přírodní poměry
Povrch Afriky
Evropa - státy a města 1
Evropa - přirodní poměry
Evropa - povrch, vodstvo
Povrch a vodstvo ČR
Města ČR
ČR - přírodní poměry
ČR - kraje, města
Obyvatelstvo Ameriky
Poloha a členitost Ameriky
Přírodní poměry Ameriky
Evropa - státy a města 2
Obyvatelstvo Asie
Přírodní poměry Asie
Příroda a hospodářství Asie

téma:
kód
VY_32_INOVACE_VM1_5
VY_32_INOVACE_VM2_5
VY_32_INOVACE_VM3_6
VY_32_INOVACE_VM4_4
VY_32_INOVACE_VM5_5
VY_32_INOVACE_VM6_5
VY_32_INOVACE_VM7_5
VY_32_INOVACE_VM8_5
VY_32_INOVACE_VM9_5
VY_32_INOVACE_VM10_5
VY_32_INOVACE_VM11_7
VY_32_INOVACE_VM12_7
VY_32_INOVACE_VM13_5
VY_32_INOVACE_VM14_5
VY_32_INOVACE_VM15_5
VY_32_INOVACE_VM16_5
VY_32_INOVACE_VM17_5
VY_32_INOVACE_VM18_8
VY_32_INOVACE_VM19_9
VY_32_INOVACE_VM20_5

Ohebné slovní druhy pro 2. stupeň ZŠ
název

Druhy zájmen
Podstatná jména
Druhy přídavných jmen
Přídavná jména
Pravopis sloves
Slovesný čas
Slovesný způsob
Slovní druhy
Druhy číslovek
Druhy zájmen
Slovesa
Slovesné kategorie
Slovesný rod
Slovesný vid
Mluvnické kategorie podstatných jmen
Pravopis podstatných jmen
Pravopisné hříčky s podstatnými jmény
Přídavná jména křížovky
Přídavná jména praktické úkoly
Přídavná jména pravopis


téma:
kód
VY_32_INOVACE_VN1_8
VY_32_INOVACE_VN2_5
VY_32_INOVACE_VN3_5
VY_32_INOVACE_VN4_4
VY_32_INOVACE_VN5_5
VY_32_INOVACE_VN6_4
VY_32_INOVACE_VN7_4
VY_32_INOVACE_VN8_4
VY_32_INOVACE_VN9_4
VY_32_INOVACE_VN10_4
VY_32_INOVACE_VN11_4
VY_32_INOVACE_VN12_7
VY_32_INOVACE_VN13_5
VY_32_INOVACE_VN14_4
VY_32_INOVACE_VN15_4
VY_32_INOVACE_VN16_4
VY_32_INOVACE_VN17_4
VY_32_INOVACE_VN18_5
VY_32_INOVACE_VN19_5
VY_32_INOVACE_VN20_5

Vyjmenovaná slova
název

vyjmenovaná slova a slova příbuzná po S
vyjmenovaná slova po S
vyjmenovaná slova po V
Vyjmenovaná a odvozená slova po B 1
Vyjmenovaná a odvozená slova po B 2
Vyjmenovaná a odvozená slova po B 3
vyjmenovaná slova po L, P, S, V, Z 1
Vyjmenovaná a odvozená slova po L 1
Vyjmenovaná a odvozená slova po L 2
Vyjmenovaná a odvozená slova po L 3
Vyjmenovaná slova a slova příbuzná po P
Vyjmenovaná slova a slova příbuzná po Z
Vyjmenovaná slova a slova příbuzná po L,P,S,V
Vyjmenovaná a odvozená slova po M 1
Vyjmenovaná a odvozená slova po M 2
Vyjmenovaná a odvozená slova po M 3
Vyjmenovaná a odvozená slova po Z
Vyjmenovaná slova po V  a slova příbuzná
vyjmenovaná slova po L, P, S, V, Z 2
vyjmenovaná slova po L, P, S, V, Z 3

téma:
kód
VY_32_INOVACE_VO1_13
VY_32_INOVACE_VO2_4
VY_32_INOVACE_VO3_4
VY_32_INOVACE_VO4_4
VY_32_INOVACE_VO5_4
VY_32_INOVACE_VO6_4
VY_32_INOVACE_VO7_4
VY_32_INOVACE_VO8_4
VY_32_INOVACE_VO9_4
VY_32_INOVACE_VO10_4
VY_32_INOVACE_VO11_4
VY_32_INOVACE_VO12_4
VY_32_INOVACE_VO13_4
VY_32_INOVACE_VO14_4
VY_32_INOVACE_VO15_4
VY_32_INOVACE_VO16_4
VY_32_INOVACE_VO17_4
VY_32_INOVACE_VO18_4
VY_32_INOVACE_VO19_4
VY_32_INOVACE_VO20_4

Písmenka
název

AZ kvíz
písmenko A
písmenko b, d, p
písmenko e
písmenko g
písmenko h
písmenko i
písmenko j
písmenko k
písmenko l
písmenko m
písmenko n
písmenko o
písmenko p
písmenko r
písmenko t
písmenko u
písmenko v
písmenko z
písmenko ž


téma:
kód
VY_32_INOVACE_VIP1_5
VY_32_INOVACE_VIP2_6
VY_32_INOVACE_VIP3_6
VY_32_INOVACE_VIP4_5
VY_32_INOVACE_VIP5_5
VY_32_INOVACE_VIP6_4
VY_32_INOVACE_VIP7_7
VY_32_INOVACE_VIP8_6
VY_32_INOVACE_VIP9_6
VY_32_INOVACE_VIP10_4
VY_32_INOVACE_VIP11_4
VY_32_INOVACE_VIP12_5
VY_32_INOVACE_VIP13_4
VY_32_INOVACE_VIP14_5
VY_32_INOVACE_VIP15_5
VY_32_INOVACE_VIP16_5
VY_32_INOVACE_VIP17_6
VY_32_INOVACE_VIP18_5
VY_32_INOVACE_VIP19_9
VY_32_INOVACE_VIP20_5

Konverzace v anglickém jazyce
název

Fastfood dialogues
Fastfood
Shopping and shops
Family
Health and illness 1
Health and illness 2
Clothes shop, changing room
Clothes shop
Travelling
School
Town and giving directions 1
Town and giving directions 2
Entertainment
Free time
Giving personal information
Letter
Stationary goods
Stationary opening hours
Telling the time
Train station


téma:
kód
VY_32_INOVACE_VIQ1_6
VY_32_INOVACE_VIQ2_6
VY_32_INOVACE_VIQ3_5
VY_32_INOVACE_VIQ4_6
VY_32_INOVACE_VIQ5_6
VY_32_INOVACE_VIQ6_7
VY_32_INOVACE_VIQ7_6
VY_32_INOVACE_VIQ8_4
VY_32_INOVACE_VIQ9_4
VY_32_INOVACE_VIQ10_5
VY_32_INOVACE_VIQ11_8
VY_32_INOVACE_VIQ12_6
VY_32_INOVACE_VIQ13_5
VY_32_INOVACE_VIQ14_11
VY_32_INOVACE_VIQ15_6
VY_32_INOVACE_VIQ16_6
VY_32_INOVACE_VIQ17_6
VY_32_INOVACE_VIQ18_6
VY_32_INOVACE_VIQ19_9
VY_32_INOVACE_VIQ20_6

Konverzace v německém jazyce
název

Wir grüssen
Im Cafe
Im Restaurant Wir bestellen
Im Restaurant Speisekarte
Hast du heute Zeit?
Wir kaufen Lebensmittel ein
Im Restaurant Wir zahlen
Hobbys
Wie gehts?
Wann hast du Geburstag?
Wie spät ist es?
Entschuldigung, wie komme ich...
Meine Familie
Ich und meine Familie
Beim Arzt
Wohin und womit möchtest du fahren?
Was hast du an?
Was ziehst du gern an?
Welche Körperteile sind das?
Mein Tagesprogramm

téma:
kód
VY_32_INOVACE_VIR1_5
VY_32_INOVACE_VIR2_4
VY_32_INOVACE_VIR3_5
VY_32_INOVACE_VIR4_5
VY_32_INOVACE_VIR5_4
VY_32_INOVACE_VIR6_5
VY_32_INOVACE_VIR7_5
VY_32_INOVACE_VIR8_4
VY_32_INOVACE_VIR9_5
VY_32_INOVACE_VIR10_5
VY_32_INOVACE_VIR11_5
VY_32_INOVACE_VIR12_5
VY_32_INOVACE_VIR13_5
VY_32_INOVACE_VIR14_5
VY_32_INOVACE_VIR15_5
VY_32_INOVACE_VIR16_5
VY_32_INOVACE_VIR17_5
VY_32_INOVACE_VIR18_7
VY_32_INOVACE_VIR19_4
VY_32_INOVACE_VIR20_6

Fyzikální veličiny
název

Čas
Délka
Hmotnost
Látka a těleso
Převody jednotek délky a hmostnosti
Rychlost
Teplota
Atomy a molekuly
Fyzikální veličiny
Objem
Síla
Světlo
Práce
Elektrický odpor
Gravitační síla
Hustota
Elektrický proud
Násobící předpony
Méně používané předpony pro převody jednotek
Shrnutí fyzikálních veličin

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky