Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Zastávka

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

Aktuální

Projekty školy

Projekt „Rekonstrukce budovy vybudování školních dílen ZŠ Zastávka“

Předmětem předkládaného projektu je modernizace odborné učebny ZŠ Zastávka (Dílny). Projekt je navázán na klíčové kompetence technické a řemeslné obory. V rámci projektu dojde ke stavebním úpravám dotčeného objektu, pořízení vybavení učebny a didaktických pomůcek. Dále bude zajištěna bezbariérovost prostřednictvím koupě schodolezu a úpravy WC. Díky projektu dojde k podstatnému zkvalitnění výuky.


Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury základního vzdělávání žáků ZŠ Zastávka, a to prostřednictvím realizace modernizace odborné učebny pro výuku praktických činností v návaznosti na rozvoj klíčové kompetence technické a řemeslné obory.
Dalším cílem je zajištění bezbariérovosti prostřednictvím pořízením schodolezu a úpravy WC.

Projekt „Rekonstrukce budovy vybudování školních dílen ZŠ Zastávka“ je spolufinancován Evropskou unií.
Polygram


PolyGram – Podpora polytechnického vzdělávání, matematické a čtenářské gramotnosti v Jihomoravském kraji“, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008358, v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Na projekt je poskytována finanční podpora EU, MŠMT a Jihomoravského kraje.
Projekt se věnuje oblasti intervencí matematické a čtenářské gramotnosti a polytechniky.
Hlavním cílem je podpora pedagogických pracovníků škol, vytváření sítí spolupracujících základních a středních škol, vytvoření krajského metodického kabinetu matematiky, podpora programu „Technické MŠ“.
Délka trvání: od 1. prosince 2017 do 30. srpna 2020.
Klíčová aktivita KA02 Podpora matematické a čtenářské gramotnosti zahrnuje tyto dílčí aktivity:
1. M-kabinety
2. Podpora matematické čtenářské gramotnosti
3. M-portál
4. M-dílny pro učitele matematiky
5. M-kroužky
6. M-exkurze
7. M-tábory
8. M-soustředění
9. M-konference
Tyto M-aktivity realizuje JCMM, z. s. p. o.

Bližší informace naleznete na stránkách JCMM  https://www.jcmm.cz/projekt/polygram_ucitele#pageId1 a JMK https://kap.kr-jihomoravsky.cz/public/projects


 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky