Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Zastávka

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

Aktuální

Projekty školy

Projekt „Rekonstrukce budovy vybudování školních dílen ZŠ Zastávka“

Předmětem předkládaného projektu je modernizace odborné učebny ZŠ Zastávka (Dílny). Projekt je navázán na klíčové kompetence technické a řemeslné obory. V rámci projektu dojde ke stavebním úpravám dotčeného objektu, pořízení vybavení učebny a didaktických pomůcek. Dále bude zajištěna bezbariérovost prostřednictvím koupě schodolezu a úpravy WC. Díky projektu dojde k podstatnému zkvalitnění výuky.


Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury základního vzdělávání žáků ZŠ Zastávka, a to prostřednictvím realizace modernizace odborné učebny pro výuku praktických činností v návaznosti na rozvoj klíčové kompetence technické a řemeslné obory.
Dalším cílem je zajištění bezbariérovosti prostřednictvím pořízením schodolezu a úpravy WC.

Projekt „Rekonstrukce budovy vybudování školních dílen ZŠ Zastávka“ je spolufinancován Evropskou unií.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky