Váženní zákonní zástupci, jsme si vědomi toho, že pro Vás i Vaše děti je období distanční výuky velmi náročné. Chtěli bychom Vám poděkovat za vstřícný přístup a pochopení. I pro naše vyučující je toto období nelehké a vězte, že se snažíme vzdělávání Vašich dětí zajistit co nejlépe.

Bez Vaší pomoci se však my ani Vaše děti neobejdeme. Abychom se na distanční výku připravili co nejlépe, k tomu by měly být nápomocny i nové webové stránky školy – Distanční výuka.

Děkujeme Vám za spolupráci, opravdu si jí vážíme!

Webové stránky shrnující pokyny a podporu k distanční výuce na naší škole:

Při synchronní on-line výuce je učitel propojen s žáky zpravidla prostřednictvím komunikační platformy Google Meet v reálném (stejném) čase. Skupina ve stejný čas na stejném virtuálním místě pracuje na stejném/podobném úkolu. Synchronní on-line výuka bude postupně realizována během měsíce listopadu.

Při asynchronní distanční výuce žáci pracují v jimi zvoleném čase vlastním tempem na jim zadaných úkolech a společně se v on-line prostoru nepotkávají. Pro tento druh výuky mohou být využívány nejrůznější platformy, portály, aplikace atp., a to jak k samotnému vzdělávání, tak i k poskytování zpětné vazby.


Pokud byste se chtěli dozvědět více o vzdělávání s Google aplikacemi, můžete se Vy i Vaše děti inspirovat videonávody na stránkách Grow with Google: Usnadněte si vzdělávání na dálku.

Jedno z krátkých videí na ukázku uvádíme i zde:

Vytiskni stránku