Školní družina je nedílnou částí Základní školy a Mateřské školy T. G. Masaryka Zastávka, příspěvkové organizace. Je součástí výchovně-vzdělávacího systému, zabezpečuje žákům náplň volného času v době před a po školním vyučování. Děti se zde věnují výtvarné, pracovní, hudební, literární, poznávací, pohybové i odpočinkové činnosti a hrám. Pravidelný pohyb venku slouží k aktivní relaxaci, rozvíjí tělesnou zdatnost a zručnost.

Naše družina má 4 oddělení, sídlí v moderní budově CCV vedle mateřské školy a může se pochlubit nově vybudovaným hřištěm. Využíváme také školní tělocvičnu, fotbalové hřiště, atletické hřiště, školní kuchyňku, počítačovou učebnu, hudebnu atp. K vycházkám a hrám slouží lesopark za družinou i blízké lesy.

Odkaz na stránky ŠD, které si vychovatelky upravují samy:

ŠKOLNÍ DRUŽINA

Fotogalerie ŠD 2020/2021

Archiv fotografií ŠD 2019/2020 doplněno a aktualizováno